Zmiana paradygmatu

Inny model zarządzania

Ten model zarządzania jest o świadomym wyborze i konsekwencjach jakie wiążą się ze zmianą – odrzuceniem i podważeniem dotychczasowych sposobów myślenia i tradycyjnych narzędzi do zarządzania, które znamy. 

Przełamanie schematu

Organizacje oparte na samozarządzających się zespołach przełamują schemat firm hierarchicznych, opartych na władzy i odpowiedzialności skupionej wokół garstki osób będących jednocześnie dość daleko od rzeczywistych problemów zespołów. Oddają władzę i decyzyjność jednostkom i zespołom stworzonym z tych jednostek, które są najbliżej miejsc w których trzeba podejmować szybkie i najlepsze decyzje.

Transparentna komunikacja

Wszelkie informacje i dokumenty, które pomagają w głębszy sposób zrozumieć celowość podejmowanych decyzji są jawne wewnątrz organizacji. Dotyczy to w szczególności wyników finansowych firmy a także tak podstawowych rzeczy, jak publiczne kanały Microsoft Teams i kalendarze pracowników. Samozarządzanie nie istnieje bez przejrzystości (transparencji). Rozwijamy kulturę #orientujsię, ale zależy nam również, żeby potrzebne informacje były łatwo wyszukiwalne.

Samozarządzające się zespoły

Każdy zespół samodzielnie decyduje o swojej strukturze, gdyż najlepiej wie jakie kompetencje ujęte w rolach są mu potrzebne.

Partycypacyjny model podejmowania decyzji

Proces decyzyjny w SYZYGY jest rozdystrybuowany na wszystkich w organizacji. Nie oznacza to jednak, że każdy musi wyrazić zgodę na podjęcie jakiegoś działania lub wcielenie inicjatywy w życie. Nie szukamy konsensu, ale aktywnie pytamy o radę i informację zwrotną.

System wynagradzania

W SYZYGY uformowaliśmy grupę roboczą złożoną z ról Salary Guardians, która przedstawiła organizacji kilku etapowy proces podwyżkowy. Istotną różnicą jest zorientowanie na wewnętrzną motywację osoby ubiegającej się o podwyżkę i próba oceny wpływu swoich działań na trzech poziomach: indywidualnym, zespołowym i organizacyjnym.

Role zamiast stanowisk

Nie działamy jak większość organizacji – nie ograniczają nas ramy hierarchii i kompetencji przypisanych do stanowiska.

Role są dostosowane do predyspozycji poszczególnych członków zespołu. Uwolnieni z tradycyjnej hierarchii, mamy większą szansę na robienie tego, co robimy najlepiej, w sposób najlepiej dopasowany do naszych aktualnych umiejętności. Pozycja nie jest definiowany przez etykietki, ale przez odpowiedzialność roli.

Oznacza to również, że wiele osób może pełnić tę samą rolę, a jedna osoba często pełni wiele ról w kilku zespołach. Ale ich zakres, nazwa i przydział nigdy nie są narzucane.

Podcast

Orientuj się! to podcast o nowych modelach zarządzania, organizowania pracy i budowania relacji w firmie. Opowiadamy o naszych doświadczeniach, eksperymentach i metodach, które zmieniły nas i organizacje, z którymi pracujemy. Mówimy o tym, bo wierzymy, ze sukces finansowy firmy może iść w parze ze szczęściem i osobistym spełnieniem.

On this page