Nowa wersja aplikacji mobilnej „BoboVita”

Dla naszego wieloletniego klienta Nutricia Polska stworzyliśmy nową wersję aplikacji mobilnej „BoboVita”, która wspiera rodziców na każdym etapie rozszerzania diety ich dziecka. Byliśmy odpowiedzialni za redesign, którego celem było uspójnienie wyglądu aplikacji i platformy internetowej www.bobovita.pl oraz wprowadzenie szeregu zmian technologicznych i usprawnień, m.in. oprogramowanie aplikacji w React Native, dzięki czemu zredukowaliśmy koszty produkcji związane z przyszłym developmentem aplikacji oraz wdrożenie nowoczesnych narzędzi i funkcjonalności, które spowodowały wzrost częstotliwości odwiedzin użytkowników o 70 %.

Szczegółowy opis zastosowanych rozwiązań odnajdziecie w case study.