SYZYGY Warsaw hubem technologicznym Grupy SYZYGY

Agencja SYZYGY Warsaw, należąca do grupy SYZYGY, koncentrując się na kompetencjach digitalowych przypieczętowała współpracę z międzynarodowymi oddziałami grupy i stała się ich głównym dostarczycielem usług w zakresie technologii, a przede wszystkim budowy, wdrożeń i utrzymania platform internetowych. Współpraca między oddziałami w Londynie, Bad Homburgu, Frankfurcie i Warszawie przez ostatni rok pogłębiła się, a jej efektami są realizacje dla m.in. Mazda, Kyocera i Dr. Oetker.

„Dzięki wyjątkowemu zespołowi wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów, SYZYGY Warsaw od lat oferuje silne wsparcie technologiczne dla grupy. Praca przy wspólnych projektach tylko pogłębiła nasze wspólne zaufanie i usprawniła procesy produkcyjne. W konsekwencji naturalnym było dla nas, że to właśnie w Warszawie powinien znajdować się hub technologiczny całej grupy. Polska to kraj specjalistów, szczególnie w zakresie technologii, dlatego wierzę, że powierzenie SYZYGY Warsaw takiej odpowiedzialności to jedyna, słuszna decyzja” – powiedział Frank Ladner, chief technology officer grupy SYZYGY.

„Wywodzimy się z digitalu i od samego początku istnienia warszawskiego oddziału SYZYGY bierzemy udział w największych projektach grupy. Wierzymy też, że jakość ma znaczenie, a dzięki specjalizacji jesteśmy w stanie tę jakość osiągać i ostatecznie oferować usługi na najwyższym poziomie. To sprawiło, że to właśnie tu, w Warszawie powstał hub technologiczny całej grupy. Jest to dla nas wielkie wyzwanie, ale i olbrzymia szansa, na to by pogłębić kompetencje i stworzyć miejsce o wyjątkowej specjalizacji” – mówi Michał Łukawski, managing director SYZGY Warsaw.

Działania strategiczne SYZYGY Warsaw przewidują rozwinięcie dotychczasowych kompetencji z obszaru strategii, experience design i technologii. W zakresie digital developmentu agencja skupia się na wdrożeniach platform www opartych na CMS-ach enterprise takich jak Adobe Experience Manager i open source, aplikacjach web (HTML, React, AngularJS, PHP, Symfony, Java, Adobe Experience Manager), integracjach usług SaaS (Adobe Analytics, Adobe Target, Adobe Campaign Manager, Google Analytics, Google Optimize) oraz hostingu w chmurze (Amazon Web Services, Heroku i usługi DevOps).