Regulamin newslettera

Opublikowano
listopad 17, 2023

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych takich jak imię, nazwisko oraz adres e-mail przez Ars Thanea S.A. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3 w Warszawie (00-728) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000065391332, NIP: 5252391391, REGON 140938516, o kapitale zakładowym w wysokości 270.000 zł wpłaconym w całości (dalej również jako “Administrator” lub “Spółka”) w celu otrzymywania newslettera, zawierającego informacje marketingowe, np. kody rabatowe, informacje o promocjach i nowościach oraz informacje handlowe.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1. Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w celu wysyłki newslettera jest Ars Thanea S.A. z siedzibą przy ul. Dziekońskiego 3 w Warszawie (00-728). Kontakt z Inspektorem ochrony danych pod adresem warsaw@syzygy.pl

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera oraz ofert współpracy.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, byś mógł otrzymywać newsletter.

4. Przetwarzanie Twoich danych odbywa się w oparciu o umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz zgody na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych.

5. Dane będą mogły być również przetwarzane w celach dokumentacyjnych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

6. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do żądania przenoszenia danych. W każdej chwili możesz też wycofać zgodę na przetwarzanie danych i zrezygnować z otrzymywania naszego newslettera. W tym celu skorzystaj z linku w wiadomości e-mail. Cofnięcie zgody, nie wpływa na legalność przetwarzania, realizowanego przed jej wycofaniem. Wszystkie żądania możesz kierować do administratora lub wyznaczonego u niego inspektora ochrony danych.

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Twoje dane będą przetwarzane do czasu ustania celu (zakończenia przez nas świadczenia usługi newslettera) lub zrezygnowania przez Ciebie z tej usługi.

9. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa. Ponadto dane mogą być udostępnione firmie dostarczającej system do wysyłki newslettera i agencji realizującej wysyłkę newslettera na nasze zlecenie takich jak: Mailchimp, Hubspot.

10. Twoje dane nie będą udostępnione do państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego

On this page