Proof of Concept (PoC)

Proof of Concept (PoC) to kluczowy etap w procesie tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Usługa PoC ma na celu weryfikację wykonalności i efektywności proponowanego rozwiązania przed jego pełnym wdrożeniem poprzez stworzenie pilotażowej wersji całego projektu. Dzięki PoC możesz ocenić, czy zaproponowane rozwiązanie spełnia Twoje wymagania i czy warto inwestować w jego rozwój na większą skalę. W efekcie Proof of Concept możesz zweryfikować wykonalność i skuteczność proponowanego rozwiązania, co pozwala na podejmowanie świadomych decyzji biznesowych opartych na obiektywnych danych.

Dla kogo jest PoC?

 • Firmy rozważające wdrożenie nowych technologii lub rozwiązań, ale chcące najpierw przetestować ich efektywność w konkretnej firmie.
 • Organizacje, które chcą zminimalizować ryzyko i koszty związane z inwestycjami w nowe projekty.
 • Klienci poszukujący dowodów na wykonalność i korzyści płynące z proponowanych rozwiązań przed podjęciem decyzji o pełnym wdrożeniu.

Problemy i wątpliwości, na które odpowiada PoC

Proof of Concept (PoC) jest narzędziem, które pomaga rozwiać szereg problemów i wątpliwości związanych z wdrażaniem nowych rozwiązań technologicznych. PoC koncentruje się na szczegółowej analizie wyzwań projektowych, wyborze odpowiednich narzędzi i metod oraz demonstrowaniu możliwości implementacji przed podjęciem całego projektu. Poniżej przedstawiamy najczęstsze problemy i wątpliwości, które PoC pomaga rozwiązać:

1. Czy rozwiązanie jest wykonalne?
Możesz mieć wątpliwości, czy zaproponowane rozwiązanie technologiczne jest możliwe do zrealizowania w Twoim specyficznym środowisku. PoC weryfikuje techniczną wykonalność rozwiązania, eliminując ryzyko związane z jego implementacją. W fazy dokładnych testów sprawdza się, czy prototyp lub PoC spełnia określone cele i demonstruje możliwości firmy.
2. Czy rozwiązanie spełni moje wymagania biznesowe?
Możesz zastanawiać się, czy nowe rozwiązanie rzeczywiście zaspokoi Twoje potrzeby i osiągnie założone cele biznesowe. PoC pozwala na przetestowanie funkcjonalności i oceny, czy rozwiązanie przyniesie oczekiwane korzyści.
3. Jakie będą koszty i czas wdrożenia?
Niepewność dotycząca kosztów i czasu potrzebnego na wdrożenie może powstrzymywać Cię przed podjęciem decyzji. PoC umożliwia dokładne oszacowanie tych czynników, co ułatwia planowanie budżetu i harmonogramu projektu.
4. Czy wybrane rozwiązanie jest skalowalne i przyszłościowe?
Chcesz mieć pewność, że wdrażane rozwiązanie będzie mogło rosnąć razem z Twoim biznesem i adaptować się do przyszłych potrzeb. PoC pomaga ocenić skalowalność i elastyczność rozwiązania.
5. Jakie są potencjalne ryzyka?
Każda nowa technologia wiąże się z pewnym ryzykiem. PoC identyfikuje potencjalne problemy i wyzwania, które mogą wystąpić podczas pełnego wdrożenia, pozwalając na wcześniejsze przygotowanie się do ich rozwiązania.
6. Czy rozwiązanie będzie kompatybilne z istniejącą infrastrukturą?
Integracja nowego rozwiązania z istniejącymi systemami może być wyzwaniem. PoC sprawdza kompatybilność i identyfikuje ewentualne problemy integracyjne.
7. Jakie będą korzyści i zwrot z inwestycji (ROI)?
Chcesz wiedzieć, jakie konkretne korzyści przyniesie nowe rozwiązanie i czy inwestycja w nie będzie opłacalna. PoC dostarcza danych i analiz, które pomagają ocenić ROI.
8. Czy rozwiązanie spełnia wymagania prawne i regulacyjne?
Zgodność z przepisami prawnymi i regulacjami, zwłaszcza dotyczącymi ochrony danych, jest kluczowa. PoC sprawdza, czy rozwiązanie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami.
9. Jak rozwiązanie porównuje się z konkurencją?
Możesz chcieć wiedzieć, jak Twoje rozwiązanie wypada na tle konkurencyjnych produktów. PoC umożliwia analizę i porównanie, co pomaga w lepszym zrozumieniu Twojej pozycji na rynku.
10. Jakie są najlepsze praktyki i rekomendacje?
Szukasz wskazówek i najlepszych praktyk dotyczących wdrażania nowych technologii. PoC dostarcza rekomendacji opartych na rzeczywistych testach i analizach.
Michał Łukawski - IT Client Partner

Chcesz mieć pewność, że nowe technologie spełnią Twoje oczekiwania?

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Proof of Concept może pomóc w minimalizacji ryzyka i optymalizacji inwestycji. Podziel się z nami swoim e-mailem — umówimy się na spotkanie, na którym omówimy, jak PoC może wspierać Twoje technologiczne decyzje i strategie.

Cele PoC

 • Weryfikacja wykonalności:

Sprawdzenie, czy zaproponowane rozwiązanie technologiczne jest możliwe do zrealizowania.

 • Ocena efektywności:

Analiza, czy rozwiązanie spełnia określone cele biznesowe i techniczne, w tym dopracowanie zakresu działań, aby lepiej zrozumieć potrzeby klienta i ocenić gotowość na większą platformę ecommerce.

 • Minimalizacja ryzyka:

Identyfikacja potencjalnych problemów i wyzwań, które mogą pojawić się podczas pełnego wdrożenia, poprzez wybór odpowiednich narzędzi na wczesnym etapie projektu, co pozwala na weryfikację wykonalności i zgodność z wymaganiami prawnymi.

 • Optymalizacja kosztów:

Uniknięcie zbędnych wydatków poprzez testowanie rozwiązania na małą skalę przed pełnym wdrożeniem.

Proces realizacji usługi

1. Definicja celów i zakresu:

Określenie, jakie aspekty rozwiązania będą testowane i jakie cele mają być osiągnięte.

2. Projektowanie i przygotowanie:

Opracowanie planu działań oraz przygotowanie niezbędnych zasobów i środowiska testowego.

3. Implementacja:

Przeprowadzenie testów i weryfikacja funkcjonalności rozwiązania, uwzględniając możliwości wdrożenia. Ocena wykonalności projektu oraz narzędzi i metod niezbędnych do jego realizacji.

4. Analiza wyników:

Ocena wyników testów i przeprowadzenie PoC w celu weryfikacji wykonalności projektu. Przygotowanie raportu zawierającego wnioski oraz rekomendacje dotyczące dalszych działań, z uwzględnieniem zgodności z wymaganiami prawnymi.

5. Prezentacja i decyzja:

Przedstawienie wyników i wspólne podjęcie decyzji o dalszych krokach.

Proces realizacji proof of concept - od planowanie rozwiązania do pomocy w podejmowaniu decyzji

Przykładowe działania w ramach PoC

 • Weryfikacja poprawności podpięcia narzędzi trackingowych:

Sprawdzenie, czy narzędzia do zbierania danych są poprawnie skonfigurowane i działają zgodnie z założeniami projektu oraz oczekiwaniami.

 • Analiza implementacji zgód i przepisów:

Upewnienie się, że rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania prawne i regulacyjne dotyczące ochrony danych osobowych.

 • Ocena wydajności strony:

Przeprowadzenie testów szybkości ładowania strony i jej responsywności na różnych urządzeniach.

 • Technical SEO:

Analiza technicznych aspektów strony, takich jak struktura URL, meta tagi, nagłówki, aby zapewnić optymalną widoczność w wynikach wyszukiwania.

(Więcej o technicznej stronie SEO przeczytasz w naszym darmowym e-booku “Beyond Keywords: Techniczna strona skutecznego SEO”)

 • Analiza interfejsu użytkownika:

Ocena użyteczności i dostępności interfejsu, aby upewnić się, że jest intuicyjny i łatwy w obsłudze.

 • Porównanie z konkurencją:

Analiza rozwiązań konkurencyjnych, aby zidentyfikować najlepsze praktyki i potencjalne obszary do poprawy.

 • Analiza technicznych aspektów platformy:

Weryfikacja takich elementów jak page load times, implementacja CWV (Core Web Vitals) i inne techniczne wskaźniki wydajności.

 • Przegląd zgodności z regulacjami:

Sprawdzenie, czy platforma spełnia wymagania prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych i cookies.

 • Przeprowadzenie PoC pozwala:

Weryfikacja i testowanie nowych rozwiązań technologicznych, co minimalizuje ryzyko wdrożenia produktu niespełniającego oczekiwań klientów. Pozwala to na ocenę i testowanie nowych rozwiązań przed ich zakupem lub wdrożeniem, budując zaufanie między firmami IT a klientami, co może prowadzić do zwiększenia sprzedaży i pozytywnego wizerunku na rynku.

Korzyści z PoC

 • Redukcja ryzyka:

Minimalizacja ryzyka związanego z wdrażaniem nowych technologii poprzez wcześniejsze zidentyfikowanie i rozwiązanie potencjalnych problemów dzięki szczegółowej analizie.

 • Oszczędność czasu i zasobów:

Uniknięcie zbędnych inwestycji w pełne wdrożenie niezweryfikowanych rozwiązań poprzez ocenę możliwości wdrożenia projektu.

 • Lepsza decyzja:

Umożliwienie podjęcia świadomej decyzji na podstawie rzeczywistych danych i wyników testów.

 • Dostosowanie rozwiązania:

Możliwość wprowadzenia modyfikacji i ulepszeń na wczesnym etapie, co pozwala na lepsze dopasowanie rozwiązania do Twoich potrzeb.

Jakie korzyści przynosi wdrożenie danego rozwiązanie i przetestowanie go? Pomaga m.in. w skróceniu czasy wdrożeniem danego rozwiązania

Koszty

Pierwsze pytanie brzmi: Jak bardzo złożony koncept chcesz sprawdzić? Czy oznacza to postawienie customowej aplikacji, czy może wybór jednego z gotowych pudełkowych rozwiązań? Wszystko to wpływa na wielkość potrzebnego zespołu i czas wykonania, co ostatecznie przekłada się na cenę. Ważnym aspektem jest także wybór odpowiednich narzędzi, które pozwolą zminimalizować koszty i zweryfikować wykonalność konkretnych rozwiązań.

FAQ

Ile czasu zajmuje przeprowadzenie PoC?

Czas trwania PoC zależy od specyfiki projektu, ale zazwyczaj trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Dokładny harmonogram jest ustalany indywidualnie na podstawie potrzeb i wymagań projektu.

Jakie zasoby będą potrzebne do realizacji PoC?

Do realizacji PoC potrzebne będą zasoby techniczne, takie jak sprzęt i oprogramowanie, oraz zasoby ludzkie, w tym zespół projektowy i eksperci techniczni. Dokładne wymagania są ustalane na etapie planowania PoC.

Dlaczego warto przeprowadzić PoC?

Oprócz korzyści, o których pisaliśmy już wyżej, PoC pozwala na sprawdzenie, czy nowe rozwiązanie jest technicznie wykonalne i jakie korzyści biznesowe może przynieść, co pomaga ocenić zwrot z inwestycji (ROI). Szybkie tworzenie prototypów umożliwia testowanie i zbieranie opinii, co zwiększa szanse na sukces pełnego wdrożenia. PoC dostarcza Ci konkretnych danych do podejmowania świadomych decyzji oraz sprawdza, czy wybrane rozwiązanie będzie kompatybilne z Twoją obecną infrastrukturą. Daje również okazję do poznania, jak współpracuje się z naszym zespołem, co buduje wzajemne zaufanie i lepiej przygotowuje do dalszych etapów projektu. PoC zwiększa konkurencyjność Twojej firmy dzięki szybkiemu wprowadzeniu innowacyjnych rozwiązań. Zyskujesz nie tylko techniczne i biznesowe informacje, ale także lepsze zrozumienie procesu współpracy, co jest kluczowe dla dalszych etapów realizacji projektu.

Co się stanie, jeśli PoC wykaże, że rozwiązanie nie jest wykonalne?

Jeśli PoC wykaże, że rozwiązanie nie jest wykonalne, będziesz mieć możliwość dostosowania strategii przed pełnym wdrożeniem. Możemy wspólnie zidentyfikować alternatywne rozwiązania lub wprowadzić niezbędne modyfikacje, aby osiągnąć zamierzone cele.

Czy PoC może być użyteczne dla istniejących systemów?

Tak, PoC może być użyteczne również dla istniejących systemów. Może pomóc w ocenie i optymalizacji aktualnych rozwiązań technologicznych oraz w identyfikacji obszarów wymagających poprawy.

Jaka jest różnica między PoC (Proof of Concept) a MVP (Minimum Viable Product)?

Proof of Concept (PoC) i Minimum Viable Product (MVP) są dwoma różnymi podejściami stosowanymi w procesie tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Poniżej przedstawiamy kluczowe różnice między nimi:

Czym się różni PoC od MVP: Proof of Concept (PoC) i Minimum Viable Product (MVP) są dwoma różnymi podejściami stosowanymi w procesie tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań technologicznych.

Podsumowanie: PoC vs MVP

 • PoC:

Skupia się na weryfikacji technologicznej wykonalności poprzez fazy dokładnych testów, jest realizowane wewnętrznie i ma wąski zakres. Wynikiem jest raport z rekomendacjami.

 • MVP:

Skupia się na weryfikacji wartości i przyjęcia przez rynek, jest udostępniane użytkownikom końcowym i ma szerszy zakres. Wynikiem jest działający produkt gotowy do dalszego rozwoju.

Czy PoC może być użyteczne w ocenie nowych technologii, takich jak AI lub blockchain?

Tak, PoC jest szczególnie przydatne w ocenie nowych i złożonych technologii, takich jak AI, blockchain czy IoT. Pozwala na przetestowanie tych technologii w kontrolowanych warunkach przed pełnym wdrożeniem.

Jakie ryzyka są związane z realizacją PoC?

Ryzyka związane z realizacją PoC są zazwyczaj mniejsze niż przy pełnym wdrożeniu, ponieważ PoC ma na celu właśnie zidentyfikowanie i minimalizację tych ryzyk. Mogą one obejmować niewykonalność technologii, niezgodność z wymaganiami biznesowymi, niesatysfakcjonującą wydajność czy problemy z integracją.

Kiedy warto robić PoC?

Masz wątpliwości co do technologii?

Nasza usługa Proof of Concept (PoC) może być odpowiedzią na Twoje wyzwania.

 • Eliminuj ryzyko: Przetestuj nowe technologie w kontrolowanym środowisku i uniknij niespodzianek.
 • Podejmuj lepsze decyzje: Zdobądź jasne, oparte na danych informacje, które pomogą Ci ocenić, czy warto inwestować.
 • Optymalizuj koszty: Sprawdź skalowalność i efektywność bez angażowania dużych zasobów.

Zyskaj pewność i bezpieczeństwo. Podziel się z nami swoim e-mailem — umówimy się na spotkanie, na którym porozmawiamy o tym, czy PoC może pomóc zweryfikować Twoje technologiczne wyzwania.

Na tej stronie