Blog

Głowa Otwarta: Zrozumieć klienta

Opublikowano
Warszawa, wrzesień 20, 2022

Do cyklu naszych spotkań wewnętrznych “Głowa Otwarta” dodaliśmy nową serię, którą pomysłodawca, Michał Łukawski nazwał pierwotnie „Co siedzi w głowach klientów?”. W dużym uproszczeniu można uznać, że właśnie temu poświęcone są te warsztaty – poznawaniu drugiej strony medalu.

Czasem łatwo skupić się na małym wycinku tej układanki, za którą odpowiadasz zapominając, że po drugiej stronie też stoi chłowiek, który może mieć inne cele, wiedzę i odpowiedzialności. Dzięki współpracy z Digital Experts Club mamy okazję zapraszać członków klubu by opowiedzieli nam o swoich doświadczeniach, oczekiwaniach wobec takich partnerów jak my. Dowiadujemy się więcej o wyzwaniach na rynku, wewnątrz firm i w różnych branżach.

Jeśli mówimy o byciu partnerem, a nie tylko dostawcą to jako cała organizacja musimy rozwijać się w kierunku rozumienia naszych obecnych oraz przyszłych klientów i ich wyzwań oraz rynku jako całości.
Michał Łukawski
IT Businness Partner, SYZYGY Warsaw

Patryk Dąbrowski, IT Architecture, Digital and DevOps Manager, Jerónimo Martins

Coś dla każdego

W spotkaniach biorą udział wszyscy chętni (online i offline) – zarówno z zespołów klienckich jak i wspierających.

Zadajemy trudne pytania, które krążą nam po głowach, staramy się zrozumieć doświadczenia budowania produktów online wewnętrznie i poznać lepiej procesy panujące w innych firmach. Mamy szansę dostosować nasze działania i zrewidować nasze opinie.

Dla mnie to też okazja by dowiedzieć się czegoś o pracy z partnerami. Bazując na pytaniach jakie padały zrozumiałem z jakimi wyzwaniami mierzycie się przy współpracy z takimi osobami jak ja.
Patryk Dąbrowski
IT Architecture, Digital and DevOps Manager, Jerónimo Martins

Na spotkaniach z Patrykiem poruszyliśmy takie kwestie jak:

  • Oczekiwania dotyczące współpracy na linii Dostawca – Klient
  • Biznes i jego wpływ na wybór technologii
  • External vs Internal – czym różni się zespół wewnętrzny od zewnętrznego?
  • Wdrażanie i wybór technologii
  • Proces decyzyjny w organizacji
Chcesz poprowadzić kolejny warsztat z nami?
Odezwij się!
New Business Michał Łukawski
IT Client Partner
Na tej stronie