iTaxi

Przebudowa Aplikacji Pasażera

Nasza rola

Design & UX

Dla iTaxi, największej floty taksówek w Polsce zaprojektowaliśmy rozwiązania funkcjonalne oraz stronę wizualną nowej Aplikacji Pasażera 5.0. Naszym głównym celem w ramach przebudowy istniejącej Aplikacji Pasażera iTaxi było uproszczenie i skrócenie ścieżki zamówienia przejazdu dla użytkowników prywatnych i biznesowych.

Aplikacji iTaxi przed i po wprowadzeniu zmian

Wyzwania projektu

1. Duży dług technologiczny

Musieliśmy się zmierzyć z wieloma przeszkodami związanymi z back-endem obecnej aplikacji

2. Skrócenie flow zamówienia przejazdu

Wcześniej w aplikacji iTaxi zmiany dodawane były warstwowo. Cele biznesowe były spełniane w niezależnych od siebie turach. To spowodowało przerost aplikacji.  Musieliśmy więc zmierzyć się z uporządkowaniem nawarstwionej struktury aplikacji przy jednoczesnym maksymalnym nacisku na łatwość dostępu do funkcjonalności dla użytkowników.

3. Redefinicja akcji użytkownika

Aplikacja posiadała wiele funkcjonalności, miała więc bardzo rozbudowaną strukturę. To doprowadziło do braku czytelności i rozproszenia uwagi użytkowników. Przedefiniowanie procesu rejestracji nowych użytkowników, operowania płatnościami w aplikacji oraz wyboru taryf wymagały zagłębienia się w realne potrzeby użytkowników.

4. Zdobycie nowych prywatnych użytkowników

Obecnie Aplikacja Pasażera iTaxi jest głównie wykorzystywana przez klientów biznesowych (B2B). Jednym z celów przebudowy było przybliżenie aplikacji prywatnym użytkownikom, którzy „po godzinach” używają konkurencyjnych usług. Przy projektowaniu duży nacisk położony został na wyeksponowanie możliwości korzystania z przejazdów prywatnie (B2C).

Po raz pierwszy znalazłem tak idealnego partnera do współpracy. Zespół SYZYGY tworzą bardzo wyjątkowi ludzie. Są bardzo przyjaźni, otwarci, uważni i pomocni – nie było nic, w czym nie chcieliby nam pomóc.

Gaweł Boguta
CTO iTaxi

Kroki w ramach zamawiania przejazdu w aplikacji iTaxi

Przebieg procesu zmian

Nie ma sensu zaczynać wprowadzać zmian w produkcie, jeśli nie zrozumiemy problemów i potrzeb użytkowników. Zmiany miały dotyczyć całej warstwy UX oraz UI. Skoro zadaniem było przebudowanie istniejącej aplikacji musieliśmy zacząć od podstaw – analizy i audytu, obecnej architektury aplikacji.

Na potrzeby projektu przez pół roku korzystałem wyłącznie z przejazdów iTaxi. Dużo pomysłów na pewne rozwiązania pojawiło się dzięki byciu realnym użytkownikiem aplikacji. Zdarzyło mi się zamówić przejazd i objechać najbliższą okolicę tylko po to, żeby coś przetestować.

Dawid Kalinowski
Product Designer SYZYGY Warsaw

Na podstawie wniosków wyciągniętych z pierwszego etapu prac wypracowaliśmy nowe rozwiązania, których głównym celem było sprawienie by użytkownikom po prostu lepiej korzystało się z aplikacji. Lepiej znaczy intuicyjnie, szybko i wygodnie.

By przetestować na ile nowe funkcjonalności są zrozumiałe i potrzebne użytkownikom wykorzystaliśmy między innymi wywiady zadaniowe, stale weryfikując kierunek rozwoju produktu.

Na koniec zależało nam by stworzyć nową, spójną stylistykę Aplikacji Pasażera. Stworzyliśmy projekty graficzne pokrywające wszystkie ekrany aplikacji iTaxi oraz prototypy funkcjonalne.

Podgląd dostępnych taryf

Egzekucja

Jednym z podstawowych celów przebudowy aplikacji było uproszczenie ścieżki zamawiania przejazdów, czyli realnie skrócenie tego procesu i usunięcie zbędnych kroków. By to osiągnąć musieliśmy zmienić architekturę produktu od rejestracji użytkowników po kontakt z kierowcą.

Udało się nam znacząco skrócić proces logowania użytkownika i zamówienia przejazdu. Efekt ten osiągnęliśmy między innymi dzięki stworzeniu listy predefiniowanych lokalizacji dostępnych na pierwszym ekranie zaraz po zalogowaniu.

Doszliśmy do momentu, gdzie zalogowany użytkownik, może już dwoma kliknięciami zamówić przejazd, co stanowi 20% długości całego starego procesu.

Karolina Złotkowska
Product Owner, iTaxi

Zgodnie z filozofią „mniej znaczy więcej” pozbyliśmy się również zbędnych przycisków, które jedynie utrudniały użytkownikom odnalezienie się w aplikacji, zamiast tego wypracowaliśmy nowe rozwiązania. Niektóre ekrany zawierały dużo opcji dodatkowych, które odciągały uwagę od finalizacji zamówienia. Przykładowo w głównej części aplikacji iTaxi 5.0 dodaliśmy rozwijaną listę dostępnych typów taryf eksponując jedynie te najbardziej przydatne. Mniej istotne opcje trafiły do oddzielnej sekcji, dostępnej w prawym górnym rogu ekranu.

Piktogramy

Najwięcej zmian dotyczyło właśnie ekranu głównego aplikacji. To najważniejsza dla użytkownika cześć aplikacji, do której trafia się zaraz po zalogowaniu. Uprościliśmy go na wiele sposobów. Nie tylko w zakresie funkcjonalności, lecz również w zakresie estetyki. Na widocznej w aplikacji mapie zamiast natłoku pinesek symbolizujących dostępne samochody pojawiły się subtelne piktogramy.

Flow przejazdu – Kolejne etapy zamawiania kursu

Zakres naszego zaangażowania

  • Analiza i audyt architektury aplikacji pod kątem UX
  • Zmiana architektury i wypracowanie nowych rozwiązań
  • Makiety funkcjonalne
  • Testy funkcjonalności (m.in. wywiady zadaniowe)
  • Stałe wsparcie dla zespołu iTaxi w tworzeniu kierunku rozwoju produktu
  • Stworzenie nowej stylistyki produktu
  • Projekty graficzne oraz prototypy funkcjonalne pokrywające cały zakres aplikacji

 

Technologie

Projekty graficzne jak i repozytorium assetów powstało w Figmie co pozwało nam na symultaniczną, zdalną współpracę na linii Product Designer, Product Owner, Deweloperzy.

Mam nadzieję, że dzięki temu, co wspólnie wypracowaliśmy iTaxi będzie wyróżniającym się produktem na rynku przewozów pasażerskich – nie tylko w kategorii jakości przejazdu, jak dotychczas, lecz również w kwestii doświadczeń użytkowników związanych z aplikacją mobilną.

Dawid Kalinowski
Product Designer SYZYGY Warsaw
Interesujące?
Opowiedz nam o swoim pomyśle!
New Business Michał Łukawski
IT Client Partner
Na tej stronie