Blog

Czym jest Design System w wytwarzaniu produktów cyfrowych?

Opublikowano
Warszawa, maj 14, 2024
Design system to coś więcej niż style guide, czy gotowe komponenty - przyczynia się przede wszystkim do zwiększenia zaangażowania użytkowników.

W dzisiejszym szybko zmieniającym się cyfrowym świecie, to właśnie spójność i efektywność w projektowaniu oraz dostarczaniu decydują o tym, czy produkt odniesie sukces. System projektowy, znany jako Design System, staje się coraz ważniejszy, szczególnie dla organizacji, które chcą ulepszyć proces tworzenia i zarządzania swoimi produktami. Ale Design System to nie tylko zbiór narzędzi, fragmentów kodu czy po prostu style guide. To coś więcej: to przemyślana strategia, pozwalająca tworzyć produkty cyfrowe, które nie tylko świetnie wyglądają, ale też łatwo się skalują i skracają czas wdrożenia.

W poniższym przewodniku chcemy pokazać, czym jest Design System, co wchodzi w jego skład i jakie są najlepsze praktyki wdrażania go w życie. Przedstawiamy, jak mogą one odmienić podejście Twojej organizacji do wdrażania i rozwijania produktów cyfrowych. Material Design, opracowany przez Google, jest przykładem systemu, który zapewnia spójność wizualną i tożsame doświadczenia użytkownika na różnych platformach, od aplikacji mobilnych Android po strony internetowe takie jak Youtube, Google Photos i Google Maps. Zasady projektowania (wzorce) są kluczowe dla zapewnienia spójności i efektywności w tworzeniu produktów cyfrowych.

Zasady projektowania (wzorce) są kluczowe dla zapewnienia spójności i efektywności w tworzeniu produktów cyfrowych.

Czym jest Design System?

Czy Design System to biblioteka komponentów?

Design System można zdefiniować jako uporządkowany zbiór reguł, ograniczeń i zasad, stosowanych do projektowania i budowy aplikacji oraz stron internetowych.

To coś więcej niż zwykła biblioteka komponentów. Design System to swoisty “podręcznik” dla organizacji, który określa, jak mają wyglądać i funkcjonować ich cyfrowe produkty. W skrócie, to zestaw reguł, wytycznych i gotowych, reużywalnych elementów, które pomagają zespołom projektowym i deweloperskim tworzyć spójne i efektywne aplikacje, strony internetowe czy inne cyfrowe interfejsy. Dzięki niemu wszystkie produkty w ekosystemie wyglądają i działają zgodnie, co sprawia, że są bardziej przyjazne użytkownikom (dzięki ponownemu użyciu przebadanych i zoptymalizowanych wzorców), łatwiejsze w zarządzaniu i utrzymaniu.

Najważniejsze elementy w design systemie

Każdy kompletny Design System składa się co najmniej z trzech poniższych artefaktów, które razem tworzą solidną podstawę:

  1. Biblioteka projektowa (Style wizualne, Komponenty, Wzorce projektowe)

Ta dokumentacja jest skarbnicą wizualnej tożsamości naszych produktów. Definiuje kolory, typografię, ikony i inne elementy graficzne, które odpowiadają za estetykę projektów. Nie tylko o wygląd jednak chodzi – te skrupulatnie opracowane zasoby zapewniają, że każdy element naszych produktów oddaje charakter i wartości marki. Zapewnia to spójność wizualną na różnych platformach i urządzeniach oraz pomaga w budowaniu intuicyjnych, zoptymalizowanych interfejsów użytkownika. Narzędzie, które obecnie jest najbardziej popularne, jeśli chodzi o tworzenie bibliotek projektowych, to Figma.

2. Biblioteka deweloperska (Komponenty UI)

Zawiera gotowy kod, szczegółowe opisy i specyfikacje komponentów, które są reużywalne i łatwe w implementacji. Obejmuje wszystko, od przycisków po elementy formularzy, które można swobodnie łączyć, tworząc złożone, ale spójne interfejsy. Dzięki temu deweloperzy mogą skupiać się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań, mając pewność, że podstawowe i bardziej złożone elementy Design Systemu są już zoptymalizowane pod kątem wydajności i mechanizmu działania.

Schemat podstawowych elementy w design systemie: 1. Biblioteka projektowa (Style wizualne, Komponenty, Wzorce projektowe) 2. Biblioteka deweloperska (Komponenty UI) 3. Dokumentacja ogólna (Wytyczne projektowe)

Podstawowe elementy w design systemie

3. Dokumentacja ogólna (Wytyczne projektowe)

To szczegółowy zbiór zasad dotyczących używania komponentów i stylów, który obejmuje także wskazówki na temat użyteczności, dostępności i interakcji z użytkownikami. Dodatkowo, w skład dokumentacji Design Systemu wchodzi zestaw narzędzi projektowych i deweloperskich, który zawiera biblioteki kodu, pluginy, szablony oraz inne zasoby wspomagające proces projektowania i wdrażania. Te materiały są nieocenione w tworzeniu spójnych i funkcjonalnych produktów, ułatwiając zarówno pracę projektantów, programistów jak i pozostałych członków zespołów projektowych.

Te trzy artefakty razem tworzą kompletną bazę, na której zespoły produktowe mogą budować zaawansowane, efektywne i spójne rozwiązania cyfrowe.

Wizualizacja najczęstszych błędów, na które odpowiada gotowy system

Na jakie problemy odpowiada design system?

  1. Brak spójności wizualnej

W miarę jak firmy rozwijają się i tworzą więcej produktów cyfrowych, mogą napotkać problem utrzymania jednolitego wyglądu i funkcjonalności. Produkty mogą wydawać się fragmentaryczne i nieprofesjonalne, co może wprowadzać użytkowników w błąd i obniżać zaufanie do marki. Design System ma za zadanie zapewnić spójność wizualną i jednakowe doświadczenia użytkownika w całym ekosystemie organizacji.

2. Duże nakłady czasu na projektowanie i rozwój

Zespoły projektowe i deweloperskie często spędzają dużo czasu na tworzeniu elementów o identycznej funkcjonalności dla różnych projektów. To powoduje, że prace są mniej efektywne, za to bardziej kosztowne, szczególnie, kiedy doprowadzają do opóźnień w harmonogramach projektów. Implementacja systemu projektowego umożliwia również szybsze wdrażanie nowych pracowników, co znacząco skraca czas potrzebny na ich onboarding.

3. Trudności w skalowaniu produktów

W miarę dodawania nowych funkcji lub rozszerzania zakresu istniejących produktów, firmy mogą napotkać na trudności techniczne związane z integracją nowych rozwiązań. Może to prowadzić do błędów, problemów z kompatybilnością i innych technicznych przeszkód, które utrudniają efektywne skalowanie. Nowe produkty w obrębie organizacji otrzymują zaś zestaw gotowych elementów i rozwiązań na których, już od samego startu prac, mogą bazować skracając czas dostarczenia oraz wdrożenia.

4. Częste błędy i niska jakość produktów

Bez ustalonych standardów i wytycznych, projekty mogą stać się niespójne, co zwiększa ryzyko błędów. Te błędy nie tylko wpływają na funkcjonowanie produktów, ale również mogą negatywnie wpłynąć na konwersję i ogólny odbiór użytkowników.

5. Długie cykle wprowadzania produktów na rynek

Długotrwałe procesy projektowe i rozwojowe mogą opóźniać wprowadzanie nowych produktów na rynek. W dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym, gdzie szybkość reakcji na potrzeby rynku jest kluczowa, takie opóźnienia mogą być kosztowne i sprawić, że firma straci na konkurencyjności.

Jak wygląda wdrażanie design systemu w firmie?

Wdrożenie systemu projektowania to proces, który wymaga zaangażowania i realnej współpracy między różnymi działami w organizacji. Żeby design system faktycznie ułatwial i usprawniał codzienną pracę, potrzebnych jest kilka kroków:

  1. Inwentaryzacja

Pierwszy krok to przegląd i ocena obecnie używanych zasobów i metod. To chwila, kiedy oceniamy, co już działa dobrze, a co moglibyśmy poprawić lub całkowicie zmienić. Warto również rozważyć aktualizację i odświeżenie stylu graficznego aplikacji mobilnej, aby zapewnić nowoczesny i funkcjonalny design dla codziennego użytku tysięcy użytkowników.

2. Tworzenie zasad, które będą naszym drogowskazem

Kiedy już wiemy, co mamy, ustalamy zasady, które będą fundamentem dla wszystkich produktów w ekosystemie organizacji. Te wytyczne pomagają zachować spójność i wysoką jakość realizowanych prac. Ważne jest również połączenie biblioteki szablonów z elementami kodu, co ułatwia pracę programistyczną dzięki gotowym fragmentom kodu i materiałom do pobrania.

3. Komponenty i style – projektowanie i dokumentowanie

Przechodzimy do konkretów — projektujemy, wdrażamy i dokładnie dokumentujemy komponenty oraz wzorce projektowe. To one będą później wykorzystywane przez zespoły produktowe.

4. Wprowadzanie systemu w życie

Teraz czas na najważniejsze — sprawienie, by każdy zespół czuł się pewnie z nowym systemem i był przygotowany do korzystania z niego. To etap szkoleń, dyskusji i zapewniania wsparcia, bo zmiana, choć dobra, zawsze wymaga czasu na adaptację.

5. Ulepszanie i dostosowywanie na bieżąco

Design System nigdy nie jest “skończony na dobre”. Musi się rozwijać, aby odpowiadać na zmieniające się potrzeby biznesowe i oczekiwania użytkowników. Regularnie robimy przeglądy i aktualizacje, analizując wyniki i feedback użytkowników.

W praktyce, żeby Design System naprawdę zadziałał, potrzeba czegoś więcej niż tylko technicznego know-how. Bardzo ważna jest kultura organizacji, która stawia na współpracę, otwartość na zmiany i ciągłe doskonalenie. Sukces zależy od zaangażowania każdego – od liderów projektów, aż po programistów i projektantów.

Praca nad wdrożeniem design systemu

Korzyści związane z design systemem

Zastosowanie systemu projektowania w praktyce przynosi mnóstwo korzyści. Przede wszystkim, zapewnia on spójność wizualną oraz funkcjonalną wszystkich produktów i usług firmy. Dzięki temu, niezależnie od platformy czy urządzenia, użytkownicy doświadczają ciągłości i mogą intuicyjnie poruszać się po różnych elementach oferty. Implementacja Design Systemu zwiększa zaangażowanie użytkowników, oferując spójny styl wizualny, łatwą nawigację i przebadane, efektywne scenariusze, co przekłada się na wyższe konwersje. Ważne jest również, aby używać Design Systemu do zapewnienia konsystencji we wszystkich projektach cyfrowych, co osiąga się dzięki zastosowaniu predefiniowanych elementów.

Efektywność jest kolejną istotną zaletą. Standaryzacja reużywalnych komponentów i wytycznych znacząco przyspiesza procesy projektowe oraz wdrożeniowe i redukuje potrzebę ciągłego nadzoru. Zespoły mogą skupić się na innowacjach i kreatywności, mając pewność, że podstawy są już solidnie ustalone i wypracowane.

Współpraca między projektantami i deweloperami (i nie tylko nimi!) staje się łatwiejsza oraz bardziej efektywna. Wspólny język i zrozumienie celów projektu eliminują bariery komunikacyjne i sprzyjają skuteczniejszemu rozwiązywaniu problemów.

Wreszcie, skalowalność i adaptacyjność Design Systemu pozwala na łatwe wprowadzanie zmian i rozbudowę produktów, bez ryzyka utraty spójności, jakości czy konwersji.

To wszystko prowadzi do zwiększenia konkurencyjności firmy na rynku, ulepszania oferty w odpowiedzi na zmieniające się potrzeby klientów oraz budowania silniejszej i bardziej rozpoznawalnej marki.

Pracę nad Design Systemem - Design system pozwala na łatwiejszą współpracę między różnymi zespołami

Podsumowując, system projektowania to coś więcej niż tylko zestaw narzędzi. To podstawa każdej strategii cyfrowej, która nie tylko ułatwia życie zespołom rozproszonym, ale też trzyma całość projektu w jednym, spójnym ogólnodostępnym w organizacji repozytorium. Implementacja takiego systemu przyspiesza pracę nad projektami, poprawia jakość finalnych produktów i sprawia, że użytkownicy cieszą się lepszymi doświadczeniami. To inwestycja, która przynosi długoterminowe korzyści, ułatwiając zarządzanie zasobami i pomagając budować mocną, rozpoznawalną markę.

Małgorzata Dolińska-Amrozik - Product Designer

Myślisz o wdrożeniu design systemu?

Chcesz porozmawiać czy to w ogóle ma sens? Zostaw nam swój e-mail i nr telefonu — oddzwonimy w ciągu 24h, żeby porozmawiać o Twoich potrzebach i wyzwaniach. Na podstawie tej rozmowy zdecydujemy wspólnie, czy umówić kolejne spotkanie z naszym ekspertem, który przygotuje dla Ciebie propozycję rozwiązania i kolejnych kroków.

Na tej stronie